Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai


Žemės sklypų kadastriniai matavimai, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje, atliekami:

  • žemės sklypus padalijant, atidalijant, sujungiant ir atliekant jų amalgamaciją;
  • parduodant, išnuomojant ar suteikiant panaudai kitos paskirties valstybinės žemės sklypus, kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje;
  • žemės sklypo savininkui pageidaujant patikslinti žemės sklypo plotą, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, jeigu ribos posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje.

 

Topografinės nuotraukos (toponuotraukos)


Topografinė nuotrauka atliekama:

  • norint projektuoti, rekonstruoti pastatus;
  • klojant komunikacijas ir kita.

Topografiniame plane atvaizduojama situacija (aiškių kontūrų ir situacijos elementai), statiniai, reljefas ir požeminės komunikacijos.

Topografinės nuotraukos atliekamos įvairiais masteliais - 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000. Topografinis planas suderinamas su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybe nustatyta tvarka. Topografiniai planai rengiami skaitmeninės ir analoginės formų.

 

Planai notarinei sutarčiai


Rengiami norint nustatyti žemės naudojimo tvarką tarp bendrasavininkų.

 

Statinių kontrolinės (geodezinės) nuotraukos


Tai geodeziniai matavimai, atliekami baigus statyti įvairius pastatus. Nuotrauka parengiama atliekant kontrolinius statinio matavimus valstybinėje koordinačių sistemoje. Reikalinga pateikiant dokumentus statinio pripažinimui tinkamu naudoti.

 

Požeminių komunikacijų geodezinės (išpildomosios ) nuotraukos


Tai geodeziniai matavimai, kai valstybinėje koordinačių sistemoje matuojami nutiesti požeminiai tinklai ir komunikacijos, nustatomi jų aukščiai (altitudės), planinė padėtis, nurodant atstumus nuo charakteringų ir pastovių situacijos elementų. Požeminių tinklų ir komunikacijų matavimo duomenys įvedami į savivaldybių skaitmenines ar analogines duomenų bazes. Pagal nustatytą tvarką požeminiai tinklai gali būti pradėti eksploatuoti tik atlikus ir suderinus šių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas.

 

Nužymėjimo darbai


Žemės sklypo ribos vietovėje pažymimos pagal žemės sklypo posūkio taškų koordinates, atstatant sunaikintus riboženklius. Pastatų ašių nužymėjimo darbai atliekami statant naujus pastatus, pagal suprojektuoto pastato koordinates.

 

Žemės sklypų ribų pakeitimas (amalgamacija)


Atliekant dviejų bendrą ribą turinčių žemės sklypų amalgamaciją, žemės sklypai gali būti pertvarkomi nerengiant žemės sklypo formavimo pertvarkymo projekto (parengiamas tik planas), jeigu amalgamuojama dalis nėra racionalaus dydžio ir yra ne didesnė kaip 0.04 ha ploto kitos paskirties žemės sklypo; 0.3 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo; 0.5 ha miškų ūkio paskirties žemės sklypo, su sąlyga, kad po amalgamavimo žemės sklypai bus ne mažesni nei 5 ha.