Geodeziniai matavimai


Kas yra žemės sklypų geodeziniai matavimai?

Žemės sklypų geodeziniai (kitaip kadastriniai) matavimai - tai tikslus suformuotų žemės sklypų plotų nustatymas, plano ir kitų duomenų, reikalingų įrašyti į kadastro duomenų bazę, parengimas, tikslus žemės sklypo ribų posukio taškų koordinavimas (LKS94 valstybinėje koordinačių sistemoje)

 

Kada reikalingi?

Žemės sklypų geodeziniai (kadastriniai) matavimai atliekami:

  • Įregistruotus Nekilnojamojo turto registre žemės sklypus padalijant, atidalijant, sujungiant ir atliekant jų amalgamaciją;
  • keičiant įregistruotų Nekilnojamojo turto registre žemės sklypų, kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose, pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ir (ar) pobūdį;
  • formuojant valstybinės žemės sklypus (išskyrus žemės sklypus nuosavybės teisėms atkurti ir asmeniniam ūkiui kaimo gyvenamosiose vietovėse); perleidžiant kitų asmenų nuosavybėn miestuose esančius privačios žemės sklypus (jų dalis), kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose.

Geodeziniai matavimai atliekami ir kitais atvejais, jeigu šių matavimų pageidauja žemės savininkas. Paslauga aktuali tiek juridiniams, tiek fiziniams asmenims, norintiems tiksliai žinoti žemės nuosavybės plotą bei ribas, kad nekliudomai galėtų disponuoti savo nekilnojamuoju turtu.

 

 Kaip atliekami matavimai?

 Geodeziniai (kadastriniai) matavimai - tai procesas, kurio metu:

  • Nustatomos ir riboženkliais paženklinamos (jeigu anksčiau tai nebuvo atlikta) žemės sklypo ribos arba atstatomi sunaikinti anksčiau paženklintų žemės sklypo ribų riboženkliai; be to nustatomos žemės sklypo ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės. Žemės sklypo ribos vietovėje paženklinamos dalyvaujant žemės sklypo savininkui (esamajam arba būsimajam) arba jo įgaliotam asmeniui, taip pat suinteresuotiems asmenims – gretimų sklypų savininkams arba jų įgaliotiems asmenims;
  • Matavimo metu koordinuojami žemės sklype esantys statiniai ir įrenginiai, inžinieriniai tinklai, žemės naudmenų kontūrai.
  • Parengiamas žemės sklypo planas, žemės naudmenų eksplikacija ir apskaičiuojama žemės sklypo vidutinė rinkos vertė.
  • Plane pažymimi objektai ir teritorijos, kuriems nustatytos specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos, kiti žemės naudojimo apribojimai ir servitutai.
  • Parengiami žemės sklypo kadastro duomenys ir sudaroma nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla.

Geodeziniai matavimai atliekami naudojant moderniausią šiuolaikinę geodezinių matavimų techniką. Naujausius GPS imtuvus bei lazerinius tacheometrus. Lauko darbus ypač palengvina GPS (globali pozicijos nustatymo sistema) imtuvai, kurie taško koordinates nustato milimetro tikslumu. Specializuota programinė įranga padeda apdoroti lauko matavimus ir pateikti juos tikslius, aiškius ir atitinkančius LR įstatymuose numatytą tvarką. 

 

Požeminių komunikacijų geodezinė (išpildomoji) nuotrauka


Tai geodeziniai matavimai, kai valstybinėje koordinačių sistemoje matuojami nutiesti požeminiai tinklai ir komunikacijos, nustatomi jų aukščiai (altitudės), planinė padėtis, nurodant atstumus nuo charakteringų ir pastovių situacijos elementų. Požeminių tinklų ir komunikacijų matavimo duomenys įvedami į savivaldybių skaitmenines ar analogines duomenų bazes. Pagal nustatytą tvarką požeminiai tinklai gali būti pradėti eksploatuoti tik atlikus ir suderinus šių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas.

 

Statinių geodezinė (kontrolinė) nuotrauka


Tai geodeziniai matavimai, kurių metu nustatoma statinių padėtis sklypo atžvilgiu. Kontrolinė nuotrauka reikalinga pateikiant dokumentus statinio pripažinimui tinkamu naudoti.